NIEUWS

 

Corona raakt ons allemaal. 
Het bestuur ziet hierdoor een aantal onzekere factoren die een goede voorbereiding in de weg staan. Het bestuur van Stichting Muziektheater Maasmeandering heeft vanwege deze reden besloten om de productie "Donker Keent" te verplaatsen naar 21-22-23-24 april 2022.

 

Natuurlijk hopen we iedereen te zijner tijd te mogen begroeten bij een van de uitvoeringen van "Donker Keent".Krantenartikel 20 september 2019 Brabants Dagblad